Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
   Oprettet 1941 som Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune

Lerkar

 Årbøger 
 Andre publikationer 
 Gladsaxes historie 
 Efter reformationen 
 1800-tallet 
 1900-1919 
 1920-1939 
 1940-1959 
 1960-1979 
 1980- 
 Om foreningen 
 Bestyrelse 
 Vedtægter 
 Bliv medlem 
  Forside  
  Arrangementer  
  Årbøger  
  Gladsaxes historie  
  Om foreningen  
  Links  

 

 

Forside           

  Velkommen

   Nyheder

 

   

Velkommen til hjemmesiden for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
 
Arrangementer - Fotos

Årbøger 

Gladsaxes lokalhistorie

Om foreningen

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmaften i november

Henrik V. Petersen fra bestyrelsen viste sin film om Gladsaxe Kirkegård. Jørgen Olsen viste film og fortalte om Retsbygningen, Cirkus Moreno og Motorløb.75 års jubilæum i Lokalhistorisk Forening

Foreningen fejrede sig selv ved en jubilæumsreception torsdag d. 20. oktober 2016, hvor godt 300 af foreningens medlemmer dukkede op. I dagens anledning havde vi udgivet en jubilæumsbog 'Hermanns hjørner - anekdoter fra Gladsaxe', som er et udvalg af lokalhistorikeren Arne Hermanns (1930-2014) små artikler, der i en årrække blev bragt i Gladsaxe Bladet under overskriften 'Hermanns hjørne'. Oprindeligt var det en række radiofordrag i den hedengangne Radio Gladsaxe.

Se flere fotos fra 75 års jubilæumsreception på Kildegården    

Jubilæumsfestlighederne fortsatte fredag d. 21. oktober med en fest med deltagelse af ca. 100 af foreningens medlemmer og en række særligt indbudte honoratiores. Se fotos fra festen.

 

Borgmesteren og motorcykelklubben
Tidligere borgmester Tove Smidth og forhenværende 'rocker' Philip Sampson fortalte om tiden, hvor Free Wheelers på Egegården var i konflikt med kommunen. Se flere fotos fra et velbesøgt arrangement på Hovedbiblioteket.Gladsaxedagen 2016

Endnu en foreningenernes festdag ved rådhuset, hvor Lokalhistorisk Forening fik mange besøg og en halv snes nye medlemmer. Velkommen til dem. Se flere fotos.

Efterårets program er udsendt
Glæd dig til følgende arrangementer: Gladsaxedagen, Foredrag om Borgmester Tove Smidth og rockerklubben, 75 års Jubilæumsreception og jubilæumsfest, filmaften og årbogsudleveringen.

 

Besøg på Center for døve i Mørkhøj
En større gruppe medlemmer fik indblik i en unik verden ved besøg på Center for døve i Mørkhøj. Mange kender De døves vaskeri, men der er mange andre funktioner på CDF. Se fotos fra besøget.

Besøg på Villum Windows Collection
Kommunens eneste rigtige museum ligger på Maskinvej - en lille sidevej til Tobaksvejen. Her havde foreningen to velbesøgte arrangementer i uge 15. Det er VKR-gruppen med Velux og Velfac vinduerne, der står bag museet. Det ligger i det gamle hovedsæde på Maskinvej. Her har man fået skabt en perle af en udstilling i de gamle fabrikshaller. Det er selvfølgelig en udstilling om vinduets udvikling fra lyren/røghullet i de ældste tiders huse til vinduer med trærammer og metalrammer til helt moderne materialer, men det er i lige så høj grad en udstilling om glas og lys. Det er  en arkitektonisk og kunstnerisk flot oplevelse og udstillingen er meget pædagogisk opbygget - og så må man røre ved tingene! Se fotos fra arrangementet. Se mere om museet på http://villumwindowcollection.com/.

Generalforsamling
Et halvt hundrede medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, der forløb i god ro og orden. Formand og kasserer fik deres fremlæggelser godkendt med applaus. Der var genvalg over hele linjen, dog blev suppleant Jørgen Olsen, der ikke ønskede genvalg, udskiftet med Henrik V. Petersen. Det var også Henrik der viste filmen 'Mennesket i centrum' en film om Gladsaxe Kommunen for godt 10 år siden. Se flere fotos fra generalforsamlingen.


Novo Nordisks historie
Lars Mørch holdt et levende foredrag i Hovedbibliotekets store sal mandag den 22. februar. Se fotos fra arrangementetBydelsmøde i Stengård Kirke
Dette var det sidste af bydelsmøderne i denne omgang. Vi var nu nået til Bagsværd- og Stengård-borgerne, der var mødt talstærkt op for at høre Leon Mogensen, Hans-Henrik Landsvig og Kim Wessel Tolvig fortælle erindringer fra 1950-60'erne. En del borgere kommentere ivrigt undervejs og nogle stykker supplerede med historier fra området fra talerstolen. Det hele er båndet, og indgår i samlingen af bydelsmøder, der også blve holdt i 1960'erne og 1980'erne. Se fotos fra arrangementet.

Forårets program er udsendt
Glæd dig til følgende arrangementer: Bydelsmøde i Bagsværd og Stengården, foredrag om Novo, generalforsamling, besøg på Villum Window Collection, besøg på CFD/Center for døve samt foredrag om grevinden af Bagsværd.

Årbogsudlevering december 2015

Endnu en gang havde vi den store fornøjelse, at 300 medlemmer kom til vores arrangement på Hovedbiblioteket for at hente årbogen, betale kontingent og nyde et glas i hyggeligt selskab. Det er fantastisk at så mange medlemmer bakker aktivt op om foreningen. Da mange havde ægtefælle med, var vi godt 400 deltagere. Se flere fotos fra arrangementet.

Årbog 2016 er klar lige som to nye produkter fra foreningen - kalender 2016 og eksklusiv postkortserie.

     

Årbog 2016 har en længere redegørelse for Gladsaxe Kommunes kunstkøb af Robert Jacobsen. Det drejede sig om en større samling afrikanske masker og skulpturer samt en serie jernskulpturer, som kan ses rundt omkring i kommunen. Det mest iøjnefaldende kunstværk er vandkunsten på Rådhuspladsen.
Årbogen har også artikler om telefonfabrikken GNT Automatic på Telefonvej, Gladsaxe Oplysningsforbunds 100 års historie, Ungdomsskolen og Ungdomsparken samt et tidsbillede med kanoroning på søerne og Mølleåen.
De næste par uger kan årbogen hentes på Lokalhistorisk Arkiv på Hovedbiblioteket. Herefter bliver den fremsendt pr. post med opkrævning herfor.

I år har vi udgivet en lokalhistorisk kalender med 12 motiver var det gamle Gladsaxe. Kalenderen kan købes ved at indbetale 75 kr. til foreningens kasserer. Ligeledes har vi lavet en eksklusiv serie postkort i A5 format med motiver fra gamle købmandsforretninger, der tillige kan rekvireres for 25 kr. sættet.

 

Foredrag Fra industrihus til kulturhus
Se fotos fra foredraget

 

  

Besøg på Jernpladsen 15. september
Se fotos fra besøget

  

Mindeplade for miljøforkæmpere

Lørdag d. 26. september var Gladsaxe Miljøforening, Gladsaxe Internationale Venskabsforening og Lokalhistorisk forening sammen om at afsløre en mindeplade i Aldershvileparken for miljøforkæmpere, der bl.a. var med til at sikre Aldershvile ruinen for eftertiden. Se fotos fra dagen.

Gladsaxedagen - en fantastisk oplevelse - velkommen til godt 20 nye medlemmer
I år havde vi fået en plads i hjørnet af selve Rådhuspladsen ved siden af scenen. Vi var lidt spændte på, oim gæster ville finde hen til os, men det gjorde de. Nye medlemmer - godt tyve styks - hjertelig velkommen til jer alle. Mange medlemmer og andre besøgende var med til at gøre standen til det sædvanlige tilløbsstykke. En særlig glæde var det at byde medlem nr. 600 i foreningen velkommen. Se fotos fra Gladsaxedagen.

Efterårets program
Foreningens program for efteråret 2015 er netop sendt ud til medlemmerne. Nåede du ikke besøget på Jernpladsen i foråret er der en ny chance. der er foredrag om industrihuse, der bliver til kulturhuse, og om besættelsestiden i et andet lys. vi byder også på en filmaften og endelig er der den traditionsrige årbogsuddeling. Se mere under arrangementer.

 

 

Foredrag om Slangerupbanen

Over 100 medlemmer af foreningen og yderligere en del borgere var kommet til foredraget ved Hans Henrik Landsvig om Slangerupbanen på Hovedbiblioteket d. 16. februar.

  

Hans Henrik er vokset op ved Stengården station og utroligt vidende om Slangerupbanens historie. Han krydrede de mange facts med anekdoter og fantastiske fotos fra banens over 100 års historie. Har man lyst til at vide mere, kan man besøge Landsvigs hjemmeside om Slangerupbanen og der er også viden at hente i Hæftet om Slangerupbanen udgivet sammen med Eva Molin samt hjemmesiden om KSB.
Farum Modeljernbaneklub har et anlæg man både kan besøge i virkeligheden og på hjemmeside.
Endelig kan man stadig få foreningens årsskift fra 1975, hvor Claus Hagen Petersen har skrevet en artikel om København-Slangerupbanen.

Bydelsmødet i Gladsaxe    

100 medlemmer af foreningen og menigheden v. Gladsaxe kirke var mødt op i laden d.11. februar for at høre de gamle Gladsaxe-drenge, Ib Olsen, Stig Thorup og Jens Mortensen berette om det gamle Gladsaxe i 1950'erne og 1960'erne og frem til store dele af den gamle landsby blev jævnet med jorden for at give plads til bebyggelsen Branddammen. Se fotos fra arrangementet

Program og generalforsamling

Forårets program er offentliggjort se under arrangementer. Foreningen præsenter en perlerække af møder, foredrag og ture: Bydelsmøde i Gladsaxe 11.2., foredrag om Slangerupbanen af Hans-Henrik Landsvig d. 16.2., foredrag om Forstadens fortællinger 2.3., besøg på vandtårnene 7.3., generalforsamling d. 12.3., besøg i Naverhulen i Helsingør 8.4., besøg på Jernpladsen på Vandtårnsvej 28.5. samt genvindvielse af den renoverede plads med Genforeningsstenen 14.6. 

Årbog 2015

Årbog 2015 er udkommet og uddelt. I år er der historier om Menneskeliv i Smør- og Fedtmosen, hvor Alma Jensen på 103 år fortæller om gartnerlivet ved mosen til Eva Molin. Flemming Bruun og Jørgen Olsen fortæller jubilæumshistorie i anledning af Søborg Kirkes 100 år. .
Lyngby Radio - Fra eventyr til saga blot - forhenværende telegrafbestyrer Erling Kjær Knudsen beretter om kystradiostationen fra de første spæde forsøg som Valdemar Poulsen og P.O.P. Pedersen foretog over tiden med morsealfabetet til en fuld digital kystradio i dag.
Arne Fogt skriver historien: Da Gladsaxe fik nyt rådhus.

Årbogsuddelingen på Hovedbiblioteket

Det var endnu engang en fantastisk oplevelse med de mange medlemmer - langt over 300, der lagde vejen forbi lørdag formiddag for at hente årbog, betale kontingent for næste år, få et lille glas og en snak med andre medlemmer.
Årbogen i år byder på historier om gartneri i Smør- og Fedtmosen, Søborg Kirkes 100 års jubilæum, Lyngby Radio og da Gladsaxe fik nyt rådhus.
Medlemmer, der ikke var til stede, kan hente årbogen hos Eva Molin på Lokalhistorisk arkiv frem til 8. januar.
Ikke medlemmer kan købe bogen på Hovedbiblioteket eller ved henvendelse til foreningen.
Se fotos fra dagen

En lokalhistorisk kæmpe er gået bort

Arne Hermann, mangeårigt bestyrelsesmedlem og æresmedlem i foreningen, er død.
På den lokalhistoriske front er det noget, der bliver meget mærkbart. Uge efter uge krydrede han Gladsaxe Bladet med sit "Hermanns hjørne" med såvel historiske facts som anekdoter fra Gladsaxe før og nu - og indimellem omegn.
Da Arne Hermann flyttede til Gladsaxe for knapt 60 år siden, satte han sig for at lære sin nye kommune at kende. Det må man sige, at han gjorde i utrolig udstrækning.
I 1970'erne var han forkæmper bl.a. sammen med Ib Spang Olsen for bevaringen af Aldershvile Slotsruin - en kamp han vandt - og bevaringen af Bagsværd Kro og det gamle Gladsaxe - kampe han tabte. Han sikrede egenhændigt Grevinden af Bagsværds gravsten, da graven blev nedlagt på Frederiksberg Kirkegård. Han reddede den lille Tordenskjoldsfigur fra huset på søborg Hovedgade, der måtte vige for nybyggeri - og fik den opsat i det nye.
Han var formand i Miljøforeningen og et markant medlem af lokalkomiteen i Naturfredningsforeningen, hvor han også kæmpede for at bevare de historiske miljøer - og mange andre foreninger.
Han har bidraget til adskillige af de lokalhistoriske årbøger samt Gladsaxebogen III, og han udgav i samarbejde med Gladsaxe Bladet "Gladsaxemiljøer før og nu - en billedkavalkade".
Han har holdt utallige foredrag og rundvisninger i kommunen med historisk tilsnit.
I årbogen 2014 fortalte han sin egen historie, og fik på den måde rundet sit lange, virksomme liv af.

Befæstningens dag

28. september var der befæstningens dag med åbne forter i både Bagsværd og Gladsaxe. Hjemmeværnskompagniet stod for arrangementet på Gladsaxefortet, mens Lokalhistorisk forening holdt åbent hus på Bagsværdfortet med rundvisninger. Et par hundrede gæster lagde vejen forbi. Se fotos fra arrangementet.

Jean de France

Foreningens medlemmer fik en fornøjelig aften på Bagsværd Amatørscene. Se fotos fra arrangementet.

Forter i Gladsaxe

15. september holdt Søren Østergård foredrag om Forter og batterier i Gladsaxe - en del af Københavns befæstning Historien om Københavns Befæstning begyndte med en hovedstad i flammer og et nederlag, der synliggjorde behovet for at kunne forsvare hovedstaden i fremtiden. Fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1918 blev der anlagt et avanceret forsvarsværk rundt om byen.
Se fotos fra arrangementet.

 

En historisk rundtur i Grevinden af Bagsværds park
13. september viste Finn T. Sørensen rundt i Aldersvile Slotspark, hvor vi bl.a. så på grotterne, kanalerne, beplantningerne og Aldershvile Slotsruin. Vi hørte om de forsvundne drivhuse, tehuset, orangeriet m.m. Vi hørte Aldershviles historie tilbage til Aldershviles grundlægger Holmskjold omkring 1780. 40 deltagere fik en masse viden om parken og arrangementet sluttede med kaffe ved Søgården. Se fotos fra dagen.

 

 

Velkommen til 34 nye medlemmer

 

Vi har som regel succes med vores bod på Gladsaxedagen, og 2014 var ingen undtagelse. Masser af medlemmer kiggede forbi. Det er altid hyggeligt. Mange borgere var henne og høre, hvad det var vi kunne tilbyde, og 36 takkede ja til et tilbud om at bliver medlem af foreningen. Se fotos fra dagen.

 

Grevinden af Bagsværds gravsten renoveret og genopsat i Aldershvile Slotsruin

 

 

Katrine Skou fra Kulturudvalget afslørede den renoverede og genopsatte sten i slotsruinen, og Arne Hermann holdt talen.

Der var mødt mange mennesker op til afsløringen. Se fotos fra arrangementet.

 

Efterårets program er offentliggjort

Det er et stort program foreningen tilbyder denne gang: Genopsætning af Grevindens gravsten i Aldershvileparken, Gladsaxedagen, Rundtur i Aldershvileparken, fordrag om forter og batterier i Gladsaxe, Jean de France ipå Bagsværd Amatørscene, Befæstningsdagen, et oplæg om Idrætten i Gladsaxe, Quiz, filmaften og så den traditionsrige årbogsudlevering. Se mere under arrangementer.

 

Lokale historier på nettet
Eva Molin fra Lokalarkivet har optrådt i TV-hovedstaden med fortællinger fra Gladsaxe. Udsendelsen kan se på lokalarkivets hjemmeside.

 

Særtilbud med generalprøve på teaterstykke

Foreningen har fået tilbudt et antal billetter til 60 års jubilæumsforestilling Jean de France se under arrangementer.

 

Generalforsamling 13. marts 2014

 

Generalforsamlingen forløb uden overraskelser. Foreningen har en god økonomi, og Arne Fogt er fortsat formand. Supleant til bestyrelsen Jørgen Olsen, der er tidligere mangeårigt redaktør af Gladsaxe Bladet, blev udnævnt til æresmedlem for sit store engagement i foreningen, især de mange filmaftener. 


Bydelsmødet i februar

 

 

Et meget velbesøgt møde i Sognegården ved Søborg Kirke, hvor flere Søborg-borgere fortalte minder fra gamle dage.

.

Forårets program 2014
Hele 6 arrangementer tilbyder foreningen til medlemmerne dette forår. Vi genoptager ideen med bydelsmøder, og flytter denne gang til Søborg. Vi har et par foredrag i samarbejde med Gladsaxe Bibliotekerne; det om Erhard Jacobsen og Poul Schlüter, der blev aflyst på grund af storm i efteråret, man nu opleves; der bliver foredrag om Høje Gladsaxe Bebyggelsen og maskinfabrikken IRON Pump A/S. Så bliver det sidste chance for at opleve Ungdomsskolen på Gladsaxevej. Endelig bliver der en bustur rundt i Gladsaxe.

Se hele programmet her. 

 

    

 

Årbog 2014

Så er årbogen 2014 udkommet, og vi havde igen den store glæde, at halvdelen af foreningens medlemmer kom til arrangement på Hovedbiblioteket og hente årbogen og betale kommende års kontingent. Og det på trods af at vejret ikke var det bedste. Hjertelig tak til alle. Det var muligt at snakke med forfatterne: Tv. er det Lars Carlsen, der signerer bogen for Freddy Christensen (der selv havde en historie i sidste årbog), og th. er det Arne Hermann.

 

 

Årbogen har fire historier: 1. verdenskrig, som den udspillede sig i kommunen; beretning om Tax-gården i Bagsværd; Arne Hermanns beretning om et langt og aktivt liv i kommunen og endelig en historie om buslinje 167 gennem 100 år.

Årbogen kan, såfremt du ikke fik den hentet, afhentes på Hovedbiblioteket, lokalhistorisk arkiv tirsdag og torsdag, frem til midten af januar.

 

Ændringer i vores arrangementer
Mødet om Erhard Jacobsen og Poul Schlüter blev desværre aftlyst på grund af stormen. Vi håber på at kunne gennemføre det på et senere tidspunkt.
Mødet d. 25. november bliver ikke med Asger Liebst som annonceret, da han er blevet syg. I stedet kommer journalist m.m. Jacob Ludvigsen og fortæller om sin nye bog, og om de journalistiske karriere, der startede i Gladsaxe.

 

Stort ryk ind på Buddinge Batteri

I anledning af Befæstningens dag d. 29. september var Buddinge Batteri for første gang åbent for offentligheden. Efter aftale med Gladsaxe Kommune, var det Lokalhistorisk forening, der stod for arrangementet. Kommunen har købt batteriet, men der er endnu ikke nogen plan for, hvad man vil med området. Derfor var der heller ikke foretaget noget som helst på det meget tilgroede areal. Bestyrelsen mødtes tidligt om søndagen for med beskærersaks, grensaks og save at skabe adgangsmuligheder til dørene til de dybtliggende kommandostationer.

Der kom et par hundrede gæster - mindst - mange naboer, der i årevis kun havde kunnet kigge på området udefra, befæstningsinteresserede, der besøgte flere af forterne og endelig mange af  vores medlemmer.  

 

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening på Gladsaxedagen

Vi havde endnu en forrygende dag på Gladsaxedagen, hvor mange af medlemmerne kiggede forbi, og nye kom til, velkommen til jer.

 

 

Gladsaxe Håndværkerforening 100 år

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening inviterer til jubilæumsudstilling i anledning af Gladsaxe Håndværkerfor-

enings 100 års jubilæum mandag d. 3. juni kl. 17-18.45 i foyeren på Gladsaxe Hovedbibliotek.


I anledningen af 100 års jubilæet udgiver Gladsaxe Håndværkerforening en jubilæumsbog der i tekst og

billeder fortæller historien om de 16 formænd og foreningens første 100 år.
Bogen fortæller også om Søborg Tekniske skole - en af Gladsaxe Håndværkerforenings store mærkesager.
Jubilæumsbogen kommer til salg for 250,00 kroner.
På åbningsdagen den 3. juni fra kl. 17.00 til 18.45 kan Gladsaxe Lokalhistoriske Forenings medlemmer

købe jubilæumsbogen for kun 100,00 kroner.
Udstillingen slutter den 23. juni 2013.

Læs mere om Gladsaxe Håndværkerforening i 100 år. Og se fotos fra dagen.

 

Højgården i gamle dage

Læs C.L.B. Cramers historie om de forskellige ejere på Højgården i Bagsværd. Den har været bragt i det

første årsskrift fra 1968, der nu er udsolgt.

 

 

   

Indvielse af Bagsværdfortet

Bagsværdfortet har længe ligget ubemærket og slumrende hen. Med den igangværende renovering og
formidling af fortets historie har du nu mulighed for at genopdage fortets volde, stormgitter, bygninger og
meget mere på helt tæt hold. Det blev fejret 26. maj.
Gladsaxe Kommune og partnerskabet bag Københavns Befæstning, bestående af Realdania, Naturstyrelsen
og Kulturstyrelsen viste fortet og især de ryddede og genskabte udendørsarealer frem. Fortet er åbnet ind
mod børneinstitutionen,og der er etableret en ny oplevelseslegeplads. Se fotos fra arrangementet. Læs mere om forternes historie.

 

7 km stenen genrejst

 

Kilometerstenene langs den gamle Frederiksborgvej - i vores kommune Søborg, Buddinge og Bagsværd
Hovedgader - var det sidste århundredes svar på GPS'en. Der blev målt fra Nørreport og til Frederiksborg Slot,
hvor stenene blev opstillet omkring 1910. I Københavns Kommune er de væk i dag, men i Gladsaxe står de
fra 7- 13 km. Nu gør de i hvertfald! I 1936 forsvandt 7 km stenen, der ellers havde sin plads foran den
gamle Søborg Bio.

På foranledning af Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har Gladsaxe Sten og billedhuggeri fremstillet en ny
sten, der er opstillet ved Fakta - samme sted som den stod for 77 år siden. 

 

  

 

 

 

Begivenheden blev fejret lørdag d. 23. marts, hvor foreningens formand Arne Fogt med assistance fra
formand for kommunens kultur-, fritids- og idrætsudvalg Katrine Skov afslørede den nye sten til tonerne af
FDFs Brass Band og bivånet af en stor skare af foreningens medlemmer.

 

 

 

Bydelsmøde i Mørkhøj

 

 

 

En gang i 1960'erne holdt foreningen en række møder rundt om i kommunen, hvor ældre medborgere
fortalte om livet i gamle dage. Dette er gemt på gamle spolebånd.

Nu er der gået nsæten 50 år, og foreningen har genoptaget ideen med at samle borgerne for at fortælle
deres oplevelser.

Vi er begyndt i Mørkhøj, hvor over 60 borgere var mødt frem i Mørkhøj Kirkes menighedssal. Mørkhøjbor-
gerne Flemming Anthoni og Hans Brenaa har levet det meste af deres liv i Mørkhøj. De var inviteret til at
fortælle deres historie. Oplevelserne om det at være nybygger på bar mark, om hele 3 mejeriers mælke-
kuske i Mørkhøj, om de mange små købmænd, andre butikker og håndværkere i nybyggertiden og årne
frem. Det hele blev suppleret med kommentarer fra salen, hvor man huskede andre ting. Kulissen var

pyntet med en lang række billeder fra det gamle Mørkhøj - som man kan se flere af på
www.gladsaxebilleder.dk.
Fortællingerne blev optaget på lydfiler af Ove Nysom fra Gladsaxe Film- og Videoklub.

 

 

Arrangementer i foråret 2013

Besøg hos Lauritz.com tirsdag den 9. april

Filmaften torsdag den 2. maj

Besøg hos Københavns Vandforsyning lørdag den 8. juni.

 

Se udførlig beskrivelse af arrangementerne samt oplysning om tlmelding her.

 

 

Årbogsuddeling

250 medlemmer fandt vej til Hovedbibliotekets store sal lørdag d. 8. december for at sikre sig et eksemplar
af foreningens årbog. Den har i år artikler om frisørsalonen 'frisuren er hovedsagen', Bagsværd Boldklubs
historie i 50 år, erindringer om job som pakkeafløser i Søborg i 1949 og erindringer fra et sommerhus i
Regattakvarteret. Formanden havde skrevet om genforeningen i Gladsaxe, og Hernry Voss havde tegnet
stenen, der pryder forsiden på årbogen.

Se fotos fra årbogsuddelingen i vores fotoalbum.

 

Genforeningsstenen er blevet renset

Med hjælp fra Brandmandsklubben blev genforeningsstenen ved krydset Bagsværd Hvoedgade-Ring 4
renset for smuds og alger.

Genforeningsstenen blev rejst og betalt af kommunens borgere til minde om Sønderjyllands genforening
med Danmark i 1920. Læs mere Genforeningsstenen og kommunens kilometersten.

 

 

Gladsaxedagen  2012 - medlem nr. 500

Endnu en fantastisk dag for foreningen med deltagelsen på Gladsaxedagen. Vejret var helt i top, og der
var mange mennesker på pladsen og mange gæster på vores bod. Ca. 30 nye medlemmer fik vi - heriblandt
Birgit Andersen fra Buddinge Hovedgade, der blev foreningens medlem nr. 500. Tillykke med det - og
velkommen til alle jer nye.

 

  

 

Foreningens 70 årsdag blev fejret med  bogudgivelse

 

70_aar_forside   Jub_skrift

 

I anledning af Gladsaxe jubilæet i er det besluttet at offentliggøre jubilæumsskriftet fra 60-året her på hjemmesiden.

 

 

  

Årbogen som lydbog

Foreningen har fået fremstillet et antal af årbogen som lydbog. Har du kendskab til et medlem, der kunne
få glæde af årbogen som lydbog, så kontakt formanden.

 

 

En historisk-arkæologisk »vandring« over de nedlagte gårde Lundegaards og Hyldegaards marker.

Læs B.J. Steiners beskrivelse af området, hvor Høje Gladsaxe og Høje Gladsaxe Parken ligger i dag, fra
årsskrift 1976.

 

Artikler fra tidligere årbøger

Indimellem vil vi bringe en artikel fra et af de tidligere årsskrifter. Vi lægger ud med den allerførste artikel i det allerførste årsskrift
fra 1968. Det omhandler foreningens første bomærke, hagekorsfibulaen - et smykke, fundet i en grav på Højgårdens jorder.
 

Hjælp os med medlemskontakten
Vi vil gerne have medlemmernes e-mail adresser, så vi kan sende besked til jer hurtigere og billigere. Send e-mail til vores
kasserer Knud A. Jensen skovdraget@privat.dk.

 

Filmaftener på DVD
I samarbejde med Gladsaxe Videoklub har vi samlet filmklippene fra vores filmaftener på DVD. De kan købes ved henvendelse
til foreningen.