Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
   Oprettet 1941 som Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune

Lerkar

 Årbøger 
 Andre publikationer 
 Gladsaxes historie 
 Efter reformationen 
 1800-tallet 
 1900-1919 
 1920-1939 
 1940-1959 
 1960-1979 
 1980- 
 Om foreningen 
 Bestyrelse 
 Vedtægter 
 Bliv medlem 
  Forside  
  Arrangementer  
  Årbøger  
  Gladsaxes historie  
  Om foreningen  
  Links  
 

Gladsaxes historie            

  Oversigt    Efter Reformationen  1536-1799  

   
   

Oldtid-Middelalderen

Efter Reformationen

1800-tallet

1900-1919

1920-1939

1940-1959

1960-1979

1980-

 

 

 

 

 

 

 

   

Efter reformationen

1500-tallet
1536 Efter reformationen kommer de fleste gårde i landsbyerne til at høre under kongen, men enkelte hørte til Universitetet eller Vartov.

1600-tallet
1645 Befolkningstal 421 i Gladsaxe og Herlev.

1658 Svenskekrigen og belejringen af København - Svenske vold i Hareskoven.

1660 Befolkningstal 124 i Gladsaxe og 43 i Herlev.

1678 Der udstedes bevilling til at drive kro i Bagsværd - er omtalt allerede 10 år tidligere.

1670 Gladsaxe og Herlev sogne bliver rytterdistrikter.

1700-tallet
1721 Kong Frederik IVs søster Sophie Hedvig opretter prinsesseskole i Bagsværd.

1722 Kong Frederik IV opretter Rytterskole i Gladsaxe.

1750 Gladsaxe præstegård brænder og dermed også kirkebøgerne. En del bondegårde brænder ned.

1768 Der etableres skole i Buddinge.

1770 Udflytningen af bøndergårdene begynder.

1782 Aldershvile Slot opføres.

Læs mere om
Bagsværds historie
Buddinges historie
Gladsaxes historie
Mørkhøjs historie
Søborgs historie
Gladsaxe Kommunes hjemmeside