Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
   Oprettet 1941 som Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune

Lerkar

 Årbøger 
 Andre publikationer 
 Gladsaxes historie 
 Efter reformationen 
 1800-tallet 
 1900-1919 
 1920-1939 
 1940-1959 
 1960-1979 
 1980- 
 Om foreningen 
 Bestyrelse 
 Vedtægter 
 Bliv medlem 
  Forside  
  Arrangementer  
  Årbøger  
  Gladsaxes historie  
  Om foreningen  
  Links  
 

Gladsaxes historie            

  Oversigt    1800-tallet  

   
   

Oldtid-Middelalderen

Efter Reformationen

1800-tallet

1900-1919

1920-1939

1940-1959

1960-1979

1980- 

 

 

 

 

 

 

   

1800-tallet


1802 Gladsaxe Sognedistrikts Fattigkommission samles med sognepræst provst Benzon, politimesteren samt en gårdejer fra hver af kommunens landsbyer.

 

1805 Degneembedet (degnene stod også for undervisning) nedlægges og skoleholdere kommer til.

 

1805 Fredskovsloven påbyder inddigning af marker. Læs på DN Gladsaxes side om jord- og stendiger.

 

1841 Sogneforstanderskaber tager sig af fattigvæsen, skolevæsen og vejvæsen.

 

1851 Rudolff Larhoff, Kongsvillie, bliver sogneforstander frem til 1865 (i en periode er han tillige sogneforstander i Lyngby-Taarbæk).

 

1852 Der bygges et fattighus i Gladsaxe. I de følgende år kommer de også fattighuse i Bagsværd, Buddinge og Mørkhøj.

 

1853 Brand i Bagsværd. Mange gårde nedbrænder.

 

1856 Loven om ’De fattiges Kasser’ bestyret af sognepræst Kalkar, formand for sogneforstanderskabet Larhoff samt gårdejer Ole Pedersen.

 

1867 Sognerådet afløser forstanderskabet. Hidtil havde fattigvæsen, skolevæsen og kommunalvæsen (bl.a. veje, jordmoder og politi) haft hver sin styrelse og opkrævet skat for sig.

 

1869 Vejarbejde udlægges i licitation. Hidtil har vejarbejder været udført som pligtarbejde. I 1870 ansættes en vejmand.

 

1869 Brandvæsen …

 

1880 Der anskaffes geværer til gymnastikundervisningen i kommunens skoler.

 

1883 Bagsværdvej anlægges for at lette adgangen til Lyngby Station.

 

1883 Emil Sauter bliver lærer i Gladsaxe. Han er med til at stifte Danmarks Lærerforening og grundlægge Dansk Skolemuseum.

 

1884 Syning og håndgerning bliver skolefag, mens man ikke ser anledning til at indføre sløjdundervisning.

 

1887 Opførelsen af Københavns landbefæstning påbegyndes. frem til 1893 opføres Gladsaxe Fort, Bagsværd Fort, Buddinge Batteri og Tinghøj Batteri. Læs mere i årsskriftet fra 1968

 

1892 Buddinge kloakeres.

 

1896 Gladsaxe kloakeres.

1898 Et konsortium køber Søborggaard Matr. nr. 1 af Buddinge. Udstykningen af Søborg Villaby kan tage sin begyndelse.