Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
   Oprettet 1941 som Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune

Lerkar

 Årbøger 
 Andre publikationer 
 Gladsaxes historie 
 Efter reformationen 
 1800-tallet 
 1900-1919 
 1920-1939 
 1940-1959 
 1960-1979 
 1980- 
 Om foreningen 
 Bestyrelse 
 Vedtægter 
 Bliv medlem 
  Forside  
  Arrangementer  
  Årbøger  
  Gladsaxes historie  
  Om foreningen  
  Links  
 

Gladsaxes historie            

Oldtid-Middelalderen

Efter Reformationen

1800-tallet

1900-1919

1920-1939

1940-1959

1960-1979

1980-

  1900
1900 Udstykningerne af Laugården og Søborggård satte gang i bebyggelsen af Villabyen Søborg.

1901 14. januar bliver den første grund på Søborghus Alle solgt.

1903 Nybyggerne samlede sig i 4 lokale grundejerforeninger.

1903 13. december blev "Udvalget for fælles optræden i sager af fælles interesse oprettet"

1904 Konsortiet skænker en 2000 kvadratalen grund i Runebergs Alle "til rejsning af et forsamlingshus."

1905 Det private A/S Bagsværd Gasværk etableres, men må lukke igen i 1907.

1905 18. oktober samles de 4 lokale foreninger og stifter Søborg Grundejerforening

1905 Der ansættes en politibetjent i Søborg.


1905 Brandfoged ansættes.

1905 -1911 blev der bygget 160 nye huse på udstykningerne i Søborg i samme periode blev indbyggertallet i Søborg fordoblet.

1905 Socialdemokratiet i Gladsaxe stiftes.

1906 Slangerupbanen bliver taget i brug. Læs herom i Årsskrift 1975.

1906 Der opsættes 9 gaslygter på Frederiksborgvej og 8 på Gladsaxevej.

1906 Gladsaxe får sin første læge dr. Johs. Schlanbusch. Læs artikel i Årsskrift 1973.

1907 Kloakanlæg udbydes i licitation.

1907 De føste udstykninger i Bagsværd på Bakkegårdens jorder.

1908 Sognerådet slutter kontrakt med Skovshoved Elektricitetsværk.

1908 Gladsaxe får sit første vandværk (Vandtårnsvej).

1908 Søborg Skole indvies. Bagsværd Kostskole indvies.

1909 Søborg får eget vandværk på Gladsaxevej.

1909 Gladsaxe får sin første bank.

1909 Herlev udskilles som en selvstændig kommune. De vil fortsat være en "agrar"kommune.

1910
1910 Søborg Avis kommer på gaden med et starttilskud på 50,- kr. fra Søborg Grundejerforening.

1910 Observatoriet på Erik Bøghs alle 5 åbner.

1912 M. Kvetnys Møbelfabrik starter i kælderen i Søborg Hovedgade 37.

1912 Brevsamlingsstedet åbnet på Wergelands Alle 3, og rykker senere til Søborg Hovedgade 74.

1914 Søborg kirke opføres.

1914 Grunden i Runebergs Alle sælges og konsortiet køber "Harry"-grunden på Søborg Torv.

1914-15 Vognmand Rasmus Jensen får kocession på omnibuskørsel mellem Bispebjerg - Søborg.

1914-1918 Forter og batterier i kommunen er bemandet under 1. verdenskrig. Læs mere i årsskrift fra 1968.

1915 Gentofte kommune sætter 3 gadelygter op på deres stykke af Frederiksborgvej.

1915 Folkebiblioteket på Erik Bøghs Alle 5 åbnes.

1916 Kommunen får sin første tandlæge.

1917 Gladsaxe Sogneråd nedsætter et udvalg med Grundejernes formand som medlem.

1917 Gassen kommer til Gladsaxe fra Strandvejs Gasværk.

1919 Starter Gladsaxe Kommunes grundejerblad "Det grønne Blad".

1919-20 Anlægget af Bagsværd Vandværk påbegyndes.