Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
   Oprettet 1941 som Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune

Lerkar

 Årbøger 
 Andre publikationer 
 Gladsaxes historie 
 Efter reformationen 
 1800-tallet 
 1900-1919 
 1920-1939 
 1940-1959 
 1960-1979 
 1980- 
 Om foreningen 
 Bestyrelse 
 Vedtægter 
 Bliv medlem 
  Forside  
  Arrangementer  
  Årbøger  
  Gladsaxes historie  
  Om foreningen  
  Links  
 

Gladsaxes historie            

  Oversigt    Tiderne i Gladsaxe 1980- Under udarbejdelse  

   
   

Oldtid-Middelalderen

Efter Reformationen

1800-tallet

1900-1919

1920-1939

1940-1959

1960-1979

1980-

 

 

 

 

 

 

 

   

1980
1980 Kommunen får et nyt Hovedbibliotek.

1981 Den alternative lokalavis Gladsaxen ser dagens lys. Den udkommer med 9 numre frem til 1983.

1982 Nedrivningen af det gamle Gladsaxe påbegyndes. Den gamle rytterskole, flere stråtækte huse, mejeriet, købmanden m.fl. forsvinder for at give plads til tæt-lav byggeriet Branddammen.

1984Læs mere om
Bagsværds historie
Buddinges historie
Gladsaxes historie
Mørkhøjs historie
Søborgs historie
Gladsaxe Kommunes hjemmeside