Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
   Oprettet 1941 som Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune

Lerkar

 Årbøger 
 Andre publikationer 
 Gladsaxes historie 
 Efter reformationen 
 1800-tallet 
 1900-1919 
 1920-1939 
 1940-1959 
 1960-1979 
 1980- 
 Om foreningen 
 Bestyrelse 
 Vedtægter 
 Bliv medlem 
  Forside  
  Arrangementer  
  Årbøger  
  Gladsaxes historie  
  Om foreningen  
  Links  

Gårde i Gladsaxe - siden under udarbejdelse

Gladsaxe bestod oprindeligt af 4 landsbyer: Gladsaxe, Bagsværd, Buddinge og Mørkhøj (oprindeligt var Herlev og Hjortespring også en del af kommunen, men valgte at blive selvstændige i 1909). Gårdene var samlet i et fællesskab, hvor man frem til udskiftningen, der gik igang i slutningen af 1700-tallet, dyrkede markerne i fælleskab.
Herefter flyttede en del af gårdene ud af landsbyfælleskabet. Frem til ca. 1930 var Gladsaxe stadig en landkommune og de 4 landsbyer var der, hvor hovedparten af befolkningen boede.

Gårde i Bagsværd by
Bagsværdgård
Vadstrupgård
Thorasminde/Grushøj
Krogård/Bakkegård
Rønnebargård
Ahorngård
Svejgård/Bondehave
Frydensgave
Nybrogård
Kongsvillie/Lille Kongsvillie
Højgård
Holmegård
Søndergård
Simonsens gård
Langemosegård

Gårde i Buddinge by (og Søborg)
Søborggård
Lauggård og Maglegård
Grønnemosegård
Lundegård
Hyldegård
Tinghøjgård og Tvillingård
Hans Nielsens gård/Højgård
Marienlyst
Vestengård
Lillemosegård
Lyngbakkegård
Vadgård og Lille Vadgård
Kildegård i Buddinge
Kildebakkegård
Christianehøj
Teschs gård
Søndre Hulegård
Søborghøj
Høje Søborg
Hannedal

Gårde i Gladsaxe by
Præstegård
Toftegård i Gladsaxe
Tornehøjgård/Tornegård
Søgård
Haspegård og Egegård
Saxgård
Egegård
Gladsaxegård og Hasselhøjgård
Herbertslyst/Michael Hansens gård og Ladmosegård
Grønnegård
Pilegård i  Gladsaxe
Christianslyst/Vejergård
Stengård/Lynggård
Kirkegård/Den gamle degnebolig
Gartneriet Rosendal

Gårde i Mørkhøj by 
Enghavegård
Pilegård i Mørkhøj
Torvegård/Tørvegård/Tjørnegård/Rødegård
Annexgård/H. Madsens gård
Mørkhøjgård
Kildegård i Mørkhøj
Gyngemosegård