Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
   Oprettet 1941 som Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune

Lerkar

 Årbøger 
 Andre publikationer 
 Gladsaxes historie 
 Efter reformationen 
 1800-tallet 
 1900-1919 
 1920-1939 
 1940-1959 
 1960-1979 
 1980- 
 Om foreningen 
 Bestyrelse 
 Vedtægter 
 Bliv medlem 
  Forside  
  Arrangementer  
  Årbøger  
  Gladsaxes historie  
  Om foreningen  
  Links  

Genforeningsstenen

Genforeningsstenen er placeret på en høj ved Bakkegården - krydset Bagsværd Hovedgade/Ringvej 4.

Stenen blev rejst og betalt af borgere i kommunen for at markere Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Stenen blev rejst d. 9 juni 1921.
Den er udført af kunstneren Felix Arthur Nyland, der på det tidspunkt boede på Christianslyst på Gammelmosevej.

Inskriptionen lyder:

"I halvtresindstyve Aar havde det Danske Folk i Sønderjylland,
trods tvang og Fremmedherredømme bevaret det danske Sindelag.
Ved Folkeafstemningen 10. Februar 1920 opnaaede Danskerne i Nordslesvig Flertal
og forenedes atter med Danmark.
Genforeningen underskreves paa Amilienborg Slot Juli 1920." '

I september 2012 fik Gladsaxe Lokalhistoriske Forening tilladelse af kommunen til at rense stenen.

Til det hjalp Brandmandsklubben med vand og skurekoste.

Jørgen Olsen fra lokalhistorisk forening fortæller brandmændene om stenens historie.

Arne Fogt har skrevet hele historien om Genforeningsstenen i Gladsaxe. Læs den her.